Signforfun

  • Teckenspråk för alla
  • Fritidspedagogik 

Tjänster

Teckenspråkskurs - studiecirkel: 6 gånger minst 3 deltagare. Plats och tid efter önskemål.

Teckenspråkskurs för personal i skola, omsorg. Heldag 6 lektionstimmar exklusive raster. Max antal 12 st deltagare

Föreläsning 60 minuter Innehåll: 'att leva med hörselnedsättning. 'att vara förälder till dövt barn. 'att vara elevstödjare till elever i behov av teckenspråk.

0