Signforfun

  • Teckenspråk för alla
  • Fritidspedagogik 

Katarina Norberg Lindahl driver företaget HLR-instruktören i Ingelstad. Christian Johansson driver företaget Brandinstruktören. Vi tre erbjuder nu HLR-utbildning och brandförebyggande utbildning med tecken som stöd, visuellt stöd och/eller teckenspråk. Viktigt att alla kan erbjudas utbildning inom HLR och att släcka och att förebygga bränder.

Mer info kommer! 

0