top of page

Kurskatalog från och med 1 augusti 2021

Sign for fun -

Teckenspråk för alla –

kurspaket för personalgrupper, från och med 1 augusti 2021


Kurspaket 1 -

Halvdag om 3 timmar, 2 tillfällen.

Minst 3 deltagare och max 8 deltagare.

Material, förberedelse, planering inför kursen ingår i kursavgiften.

Kostnad 6 000 kronor varav 1 200 kronor moms.


Kurspaket 2 -

2 timmar, vid 2 tillfällen.

Minst 3 deltagare och max 8 deltagare.

Material, förberedelse, planering inför kursen ingår i kursavgiften.

Kostnad 4 000 kronor varav 800 kronor moms.


Kurspaket 3 -

Studiecirkel a´en timme/gång. Sex tillfällen.

Minst 3 deltagare och max 8 deltagare.

Material, förberedelse, planering inför kursen ingår i kursavgiften.

Kostnad 6 500 kronor varav 1 300 kronor moms.


Kurspaket 4 -

En heldag om totalt 7 undervisningstimmar.

Minst 3 deltagare och max 8 deltagare.

Material, förberedelse, planering inför kursen ingår i kursavgiften.

Kostnad 7 000 kronor varav moms 1 400 kronor.


Kurspaket 5 -

Två heldagar om totalt 14 undervisningstimmar.

Minst 3 deltagare och max 8 deltagare.

Material, förberedelse, planering inför kursen ingår i kursavgiften.

Kostnad 14 000 kronor varav moms 2 800 kronor.


Kurs efter era önskemål – begär offert.


Förutsättningar för att genomföra kursen på ett bra sätt:

Tider

Ni bestämmer och önskar vilken tid ni vill ha kursen, beroende på vilket kurspaket ni har valt. Rådfråga mig vilka datum som finns tillgängliga.

Lokal

Ni ordnar lokal. Om ni inte har tillgänglig lokal, ordnar jag det. Då är ni som beställare av kursen som betalar eventuell lokalkostnad.

Lokalen bör vara anpassad för undervisning och med stolsplacering så ni kursdeltagare ser varandra lätt.

Skrivtavla, önskvärt med white-board.

Finns ”kanon” är det en bonus.

Raster/pauser

Det är intensivt att lära sig teckenspråk! Ofta är ni deltagare mycket motiverade och det går åt mycket energi. Därför läggs det alltid in (utom vid entimmeskursen) paus eller rast. Då finns det möjlighet att ta en fika.

Ni står för fikat. Eventuell lunch bekostas av kursdeltagararna själva.

Intyg Varje deltagare får ett intyg på genomgången kurs.

Anmälan

Innan anmälan – kontakta mig för förslag på tid och datum.

Anmälan sker via mejl.

I anmälan ska det stå antal deltagare. Namn på deltagarna.

Namn, adress, faktureringsuppgifter, mobilnummer till kursanmälaren.


Vilket kurspaket ni vill ha och vilka datum och tid ni bokar.

Avbokning av kursen senare än 2 -14 dagar innan kursstart återbetalas 75 % av inbetalat belopp. Avbokning därefter d v s 48 timmar innan kursstart återbetalas ej.

Ni beskriver också vilken nivå kursdeltagarna har.


I anmälan skriver ni också om det är teckenspråk, TAKK eller TSS ni önskar lära er. Gärna önskemål om VAD ni vill lära, vilka ämnesområden.

Kursavgiften betalas in senast10 dagar efter bekräftad kursanmälan.

Betalas in på kontot som fås vid bekräftelsen på anmälan.


Anmälan mejlas till cecilia@signforfun-teckensprakforalla.com


Om något är oklart, fråga!


Välkommen med anmälan!


Ceciliabottom of page