Signforfun

  • Teckenspråk för alla
  • Fritidspedagogik 

Pris för kurs typ studiecirkel - begär offert.

Pris för handledning inom fritidspedagogik - begär offert.

Pris för halvdagskurs på hemorten -begär offert för 3-12 deltagare. 

Pris för heldagskurs - begär offert för 3-12 deltagare..

0