Signforfun

  • Teckenspråk för alla
  • Fritidspedagogik 

26/10 2019 - Teckenspråkskurs på IOKC, S Vallviksvägen 4 b. Till kursen kom fyra deltagare, med olika förkunskaper. De fick träna på handalfabetet, olika användbara fraser och dessutom ett smakprov på fasta oral komponenter. Det​ sistnämnda satte igång en bra diskussion, hur uppstod teckenspråket. De fick även träna på avläsning med hjälp av barnprogrammet Pino, inte helt enkelt. Även jag som kursledare gick bet på en bokstavering! Jag tror att vi alla, både kursledare och deltagare kommer sova gott inatt! Välkomna åter!

Våren 2020 - TAKK-kurs för personal i Ljungby kommun. 8 tillfällen


Läsåret 19/20 Handledning på två personalkooperativ, i fritidspedagogik. Pågående.


2020 Teckenspråksutbildning för personal inom LSS-verksamhet, pågående.


2021 Teckenspråksutbildning för personalgrupp inom LSS, pågår

0