top of page

26/10 2019 - Teckenspråkskurs på IOKC, S Vallviksvägen 4 b. Till kursen kom fyra deltagare, med olika förkunskaper. De fick träna på handalfabetet, olika användbara fraser och dessutom ett smakprov på fasta oral komponenter. Det​ sistnämnda satte igång en bra diskussion, hur uppstod teckenspråket. De fick även träna på avläsning med hjälp av barnprogrammet Pino, inte helt enkelt. Även jag som kursledare gick bet på en bokstavering! Jag tror att vi alla, både kursledare och deltagare kommer sova gott inatt! Välkomna åter!

Våren 2020 - TAKK-kurs för personal i Ljungby kommun. 8 tillfällen

 

19/20 Teckenspråksutbildning personal i skola,

 

Läsåret 19/20 Handledning inom fritidspedagogik,  på tre personalkooperativ. Läsebo, Lessebo.

 

2020 Teckenspråksutbildning för personal inom LSS-verksamhet. Nytida.

 

2021 Teckenspråksutbildning för personalgrupp inom LSS. Nytida.

 

2021 Kurs i TAKK i grundskola. Uppvidinge kommun.

 

2022/23 TAKK för personal i förskolan Läsebo, pågår

 

2021--23 Kursledare i teckenspråk i Studieförbundet Vuxenskolans regi. 

 

2022 10 maj - avancerad kurs TAKK, för personal i omsorgen.

 

2022 17 maj - nybörjarkurs i TAKK, främst skolpersonal. 

 

2023 1 mars - avancerad kurs TAKK för personal inom omsorgen.

2023 4 september - fortsättningskurs teckenspråk, studiecirkel. Fortsätter även under våren 2024.

2023 höst, kurs privat, teckenspråk 12  tillfällen. 

2024 TAKK - två förmiddag, Olivia Assistans

2023 oktober, kurs personal Nytida, teckenspråk.

2024 avslutad kurs för personal i förskola under vårterminen. Teckenspråk. Uppvidinge kommun

bottom of page