top of page

Program för kursen i TAKK den 1 mars 2023

Program för dagen:

​​Klockan 9:00 information om dagen.

Handalfabet – öva med att bokstavera själv och avläsa.

Dagen – väder, datum, vad ska vi göra (olika förslag)


Klockan 10:00fika (ingår i kursavgiften)


​Klockan 10:30 Tema: Fördjupning och repetition Frågeordsfrågor

1) Rep. Övningsmeningar

2) Dialog frågeord – använd tecken från meningarna.

3) Avläsning – vi övar att teckna och avläsa.


Klockan 12:00Lunch (på egen bekostnad). Jag har mikro eller så äter vi på pensionatet eller beställer hem pizza!

Klockan 13:00 Tema: Fördjupning vardagsfraser

1) Meningar

2) Dialog


Klockan 14:00 Fika​ (ingår i kursavgiften


Klockan 14:20 Tema: Övrigt! Något som vi kommer på under dagen.


Klockan 15:00 Avslutning 

bottom of page