Signforfun

  • Teckenspråk för alla
  • Fritidspedagogik 

Nu erbjuder jag även handledning i fritidspedagogik. Det kan vara för fritidshem som saknar legitimerad fritidspedagog.

Jag kommer att lägga in mer info här om hur det kan gå till. 


Handledning i Bergs förskola och Trollbackens förskola, pågår.

0