top of page

Jag erbjuder handledning/konsultation för fritidshem.

 

Det kan vara för fritidshem som saknar legitimerad fritidspedagog eller önskar ett bollplank för verksamheten. 

Jag har lång erfarenhet av arbete i fritidshem och skola. Jag är utbildad fritidspedagog och har fortbildat mig kontinuerligt inom specialpedagogik inriktning språk när det avviker, om dövhet och hörselnedsättningar och utvecklingsstörning.

 

Det är upp till den enskilda förskolan/fritidshemmet att avgöra vad de önskar få handledning om. Inriktningen är pedagogiken på fritidshemmet, läroplanen, observationer, analyser av verksamheten och utbildning i TAKK.

I vissa fall har jag gjort en grovplan över ett tema, som sedan personalen har förändrat efter sina behov eller har arbetat helt efter planen. Min handledning är till för personalen och jag arbetar inte direkt med barnen. Om personalen önskar gör jag observationer av både personal och barn, främst interaktionen dem emellan. 

 

Handledning sker i nuläget Bergslunds förskola, Läsebo i Lessebo pågår. Avslutat uppdrag Trollbacken, Gårdsby

då de har anställt legitimerad fritidspedagog. 

 

 

bottom of page